Własna firma

Nowe stawki National Insurance osób samozatrudnionych

6 kwietnia rozpoczyna się nowy rok podatkowy – 2012-2013. Od tego dnia zaczynają obowiązywać nowe wartości składek National Insurance class 2, nowy próg do którego samozatrudniony zwolniony jest z opłacania składek class 2, a także nowy dolny próg dla składki NI class 4. Sprawdź, ile będziesz płacił na swoje ubezpieczenie społeczne w nowym roku podatkowym.

Od 6 kwietnia osoba samozatrudniona będzie opłacać składkę National Insurance class 2 w wysokości 2,65 funta tygodniowo, zamiast obowiązującej obecnie składki 2,50 funta tygodniowo. Dotychczas składki te rosły maksymalnie o 10 pensów rocznie, tym razem jest to 15 pensów.

Osoby samozatrudnione, które nie przekroczą w ciągu roku dochodów wysokości 5 595 funtów, mogą się ubiegać o zwolnienie z obowiązku opłacania tej składki - Class 2 Small Earnings Exception. Próg dochodów kwalifikujących do tego zwolnienia podniósł się o 280 funtów – z 5 315 funtów rocznie, obowiązujących w kończącym się roku podatkowym.

Kolejnym podwyższonym progiem jest dochód, od którego osoba samozatrudniona musi opłacać składki National Insurance class 4 -Class 4 lower profits limit. Próg ten podniesiono o 380 funtów – z 7 225 funtów rocznie do  7 605 funtów rocznie.

Nie zmieniono natomiast górnego progu opłacania dziewięcioprocentowej składki class 4  - Class 4 upper profits limit. Podobnie jak w bieżącym roku będzie on wynosił 42 475 funtów rocznie.

Od dochodów powyżej tego progu nadal trzeba będzie płacić 2% składki National Insurance Class 4.

es