08242019Sat
AktualizacjaThu, 01 Aug 2019 12pm

Wynagrodzenie

Zawody, w których zarobisz brytyjską średnią krajową

Zgodnie z wynikami ostatnich, corocznych badań na temat zarobków i godzin pracy Brytyjczyków, przeciętna pensja osoby zatrudnionej w UK na cały etat to 26 200 funtów rocznie. Przedstawiamy pięć zawodów, w których wynagrodzenie zbliżone jest do tej średniej krajowej.

 

Pracownik nadzoru budowlanego (Building Control Officer) – 26 990 funtów rocznie

Do obowiązków pracownika nadzoru budowlanego należy – zgodnie z nazwą – nadzorowanie faz planowania, budowy, a czasem także wyburzania budynków. Osoba taka współpracuje z architektami, projektantami, pracownikami budowy i inżynierami oraz przeprowadza regularne inspekcje, kontrolując przestrzeganie odpowiednich przepisów i uregulowań.

Droga do zawodu: zwykle wymagane są stosowne kwalifikacje, na przykład brytyjski odpowiednik technikum budowlanego - BTEC National Diploma, HNC lub HND z budownictwa lub z przedmiotów pokrewnych, albo też dyplom inyżniera z zakresu budownictwa – BSc (Hons) in Building Engineering. W wielu przypadkach pracodawcy oferują dodatkowe przeszkolenie w miejscu pracy oraz wsparcie w zdobywaniu wyższych kwalifikacji. Więcej informacji na temat kwalifikacji potrzebnych w tym zawodzie oraz możliwości szkoleń znajdziesz na stronie brytyjskiego Stowarzyszenia Inżynierów Budownictwa (Association of Building Engineers) - www.abe.org.uk .

Zarobki:

- początkowe – od 21 do 26 tysięcy rocznie;

- z doświadczeniem – od 38 tysięcy funtów w górę.

 

Pielęgniarka/pielęgniarz (nurse) – 26 614 funtów rocznie

Praca pielęgniarki polega na opiece nad osobami chorymi, rannymi lub niepełnosprawnymi ruchowo. Miejsca pracy to szpitale, hospicja, szkoły, przychodnie lekarskie, prywatne przychodnie. Czasem ich praca polega również na wizytach w domach pacjentów.

Droga do zawodu: potrzebny dyplom pielęgniarski – Diploma of Higher Education in Nursing, zaaprobowany przez brytyjską Radę Pielęgniarek i Położnych (NMC – Nursing and Midwifery Council). Od kandydatów do tego zawodu wymagany jest również dobry stan zdrowia, a także niekaralność – przejście sprawdzenia niekaralności w brytyjskim rejestrze skazanych (CRB check - Criminal Records Bureau check).

Zarobki:

- początkowe – od 21 176 do  27 534 funtów rocznie;

- dla pielęgniarki pełniącej funkcję nadzorującą nad innymi pielęgniarkami (team leader lub manager)  od 30 460 do 40 157 funtów rocznie.

 

Oficer więziennictwa (prison officer) – 26 034 funtów rocznie

Praca w więzieniach, centrach resocjalizacyjnych i w domach poprawczych dla młodzieży.

Droga do zawodu: Wymagania wstępne zależne są od typu służby, ale najczęściej są to: pełnoletniość, brytyjskie obywatelstwo oraz dobry stan zdrowia i ogólna sprawność fizyczna. W procesie weryfikacji kandydata sprawdzane są takie aspekty, jak jego character, stan zdrowia i tożsamość. W Anglii i Walii nie są wymagane żadne formalne kwalifikacji. Sprawdzana jednak będzie znajomość matematyki i angielskiego oraz przydatność do zawodu. Osoby z wcześniejszym doświadczeniem w pracy w policji, wojsku czy ochroniarstwie mogą mieć większe szanse na zdobycie pracy w tym charakterze.

Zarobki:

- początkowe – około 18 tysięcy funtów rocznie;

- z doświadczeniem – około 29 tysięcy funtów rocznie.

 

Projektant odzieży (clothing designer) – 26 625 funtów rocznie

Projektant odzieży przewiduje trendy w modzie i w oparicu o nie opracowuje koncepcje, kolekcje i projekty ubiorów. Może być także odpowiedzialny za dobór materiałów i dodatków, oszacowanie kosztów materiałów i produkcji, znajdowanie dostawcy i nadzorowanie produkcji egzemplarzy próbnych.  

Droga do zawodu: zwykle wymagane jest posadanie dyplomu uczelni oferującej zdobycie zarówno wiedzy na temat wzornictwa i projektowania odzieży, jak również stosownych umiejętności technicznych. Takie kierunki oferują między innymi: London College of Fashion oraz Manchester Metropolitan University. Ponieważ moda jest branżą, w której jest silna rywalizacja, od kandydatów wymaga się przedstawienia portfolio prac, demonstrujących zdobyte umiejętności, a także zaprezentowania własnych, wykończonych kreacji. Większość projektantów specjalizuje się w określonym typie ubrań, na przykład suknie ślubne, odzież sportowa, moda męska itp. W zdobyciu pracy w tym zawodzie przydaje się wcześniejsze doświadczenie praktyczne w branży.

Zarobki:

- początkowe około 16 tysięcy funtów;

- z doświadczeniem – od 25 tysięcy funtów rocznie w górę, zarobki zależne od rozmiaru i profilu firmy.

 

Strażnik ochrony przyrody (countryside ranger) – 27 431 funtów rocznie

Praca strażnika polega na opiece nad terenami pozamiejskimi, ochronie zwierząt w ich naturalnych środowiskach oraz na ochronie krajobrazu przy równoczesnym zapewnianiu ludziom dostępu do terenów zielonych i zarządzaniu miejscami rekreacji. Do obowiązków strażników należą też prace praktyczne, takie jak na przykład sadzenie drzew, jak również edukowanie społeczeństwa i wygłaszanie prelekcji.  

Droga do zawodu: Wymagania wstępne są zróżnicowane, ale większość pracodawców oczekuje posiadania stosownych do zawodu kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego. Można je zdobyć pracując jako wolontariusz dla takich organizacji jak: National Trust, Wildlife Trust lub też Forestry Commission. Wymagane kwalifikacje to brytyjski dyplom technika-leśnika lub technik ochrony środowiska – BTEC Level 3 Certificate/Diploma in Countryside Management lub  BTEC HNC/HND in Environmental Conservation albo też studia (foundation degree) na kierunkach związanych z ochroną przyrody (np. countryside management and conservation; rural environmental management lub environmental studies).

Zarobki:

- w administracji lokalnej około 18 tysięcy funtów rocznie;

- z doświadczeniem – około 25 tysięcy funtów rocznie;

- strażnik wyższego stopnia (Senior Ranger) – od 30 tysięcy funtów rocznie w górę.

emka

 

REKLAMA

Kalendarz kursów księgowych i biznesowych firmy Polish Matters Consulting Limited

7 września - 2019
Księgowość samozarudnionego Manchester Więcej informacji »
8 września - 2019
Jak założyć i prowadzić firmę sprzątającą Manchester Więcej informacji »
28 września - 2019
Księgowość pracodawcy Manchester Więcej informacji »
29 września- 2019
Księgowość pracodawcy Luton Więcej informacji »
12 paźdz. - 2019
Praktyczna księgowość firmy Limited, cz.1 centralny Londyn Więcej informacji »
13 paźdz. - 2019
Praktyczna księgowość firmy Limited, cz. 2. centralny Londyn Więcej informacji »
9 listopada - 2019
Księgowość samozatrudnionego Leeds Więcej informacji »
10 listopada- 2019
Księgowość samozatrudnionego NorwichWięcej informacji »
23 listopada - 2019
Księgowość samozatrudnionego Leicester Więcej informacji »
24 listopada- 2019
Księgowość samozatrudnionego Luton Więcej informacji »
7 grudnia - 2019
Księgowość samozatrudnionego Preston Więcej informacji »
8 grudnia- 2019
Księgowość samozatrudnionego Birmingham Więcej informacji »

Cookies

Najnowsze i najpopularniejsze

  • Najnowsze

  • Najpopularniejsze