Tue10232018

Last update12:45:41 pm

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back Wiadomości Strona główna WIADOMOŚCI - nowe Strona główna Polska i Świat Strona główna Polska gospodarka nadal spowalnia

Polska gospodarka nadal spowalnia

  • PDF

Dzisiaj GUS podał swój szacunek wstępny PKB w 2012 r. Ta informacja oraz podane dotąd dane za pierwsze 3 kwartały pozwalają na policzenie wyników w IV kw., (sam GUS tych wyników nie podał). Wyniki za IV kw. są bardzo ważne, bo pokazują, że spowolnienie gospodarcze obserwowane w pierwszych trzech kwartałach było kontynuowane także w ostatnim kwartale 2012 r.

Dla oceny sytuacji gospodarczej ważna jest także szybkość tego spowolnienia oraz  rola spadającego popytu krajowego w tym spowolnieniu.

Oto podstawowe dane w ujęciu kwartalnym i rocznym (tempa wzrostu w procentach  w relacji rok do roku; w przypadku eksportu netto  to różnica między wzrostem PKB, a wzrostem popytu krajowego):

Okres – PKB – Popyt krajowy – Inwestycje w środki trwałe – Spożycie indywidualne – Eksport netto

I kw.        3,6           2,5                           6,0                                           1,7                           1,1

II kw.       2,3           -0,4                          1,3                                           1,2                           2,7

III kw.      1,4           -0,7                          -1,5                                          0,1                           2,1

IV kw.      0,7           -1,0                        - 3,4                                         -1,0                          1,7

2012        2,0           0,1                           0,6                                           0,5                           1,9

 

Te dane wskazują na kontynuację  spowolnienia w IV kw., chociaż spowolnienia w tempie umiarkowanym.  W rezultacie jesteśmy na etapie stagnacji, czyli w czymś pośrednim między (umiarkowanym) wzrostem a recesją. Silne wyhamowanie importu spowodowało, że eksport netto podtrzymuje popyt globalny i wzrost PKB  w obszarze między 0 a 1 %.

Podzielam ocenę ministra finansów, że „dynamika PKB będzie się pogarszała w  I i II kwartale br.”. Trudno w tej chwili przesądzać, jak  znaczne będzie to pogorszenie. Pojawiła sie też opinia, że trend spadkowy odwróci się w drugiej połowie roku.  Być może, chociaż nie musi to jeszcze oznaczać powrotu do wzrostu w relacji rok do roku.

Prof. Stanisław Gomułka

główny ekonomista BCC

minister finansów w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC

  

Czytaj także

Newcastle

JA Teline IV
Ojczyzna Geordie i Srok

York

/
Tradycja i nowoczesność

Leeds

/
Most rycerski północy

Manchester

/
Przemysł, futbol i muzyka

Birmingham

/
Miasto tysiąca przemysłów