Ubezpieczenia

Ubezpieczenia biznesowe w UK

Mówią, że przezorny zawsze ubezpieczony. Ubezpieczenie biznesowe w Wielkiej Brytanii to jednak nie tylko kwestia zdrowego rozsądku, ale również wymóg formalny. Sprawdź, które ubezpieczenia są obowiązkowe, które bardzo zalecane w poszczególnych branżach, a które są tylko „dmuchaniem na zimne”.

Ubezpieczenia obowiązkowe 

1.  Ubezpieczenie samochodu. Bez względu na rozmiar firmy i typ działalności, jeśli tylko poruszasz się w sprawach biznesowych samochodem, musisz wykupić ubezpieczenie samochodu, zaznaczając, że używasz go do celów biznesowych (business purposes), a nie tylko prywatnych. Jeśli Twoi pracownicy jeżdzą w pracy własnymi samochodami osobowymi, to Twoim obowiązkiem jako pracodawcy jest zadbanie o to, żeby były one ubezpieczone do użytku biznesowego. Ubezpieczenie samochodu musi obejmować przynajmniej ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – czyli 3rd party liability.

2.  Ubezpieczenie odpowiedzialności pracodawcyemployer's liability. Jeśli zatrudniasz pracownika, musisz wykupić ubezpieczenie pracownika od chorób i wypadków, będących wynikiem wykonywania obowiązków służbowych. Minimalna suma ubezpieczenia to 5 milionów funtów, a cena takiego ubezpieczenia uzależniona jest od typu działalności – więcej będzie kosztowało firmę budowlaną, gdzie pracownik może spaść z drabiny, z rusztowania itp., niż na przykład firmę komputerową. Certyfikat ubezpieczenia odpowiedzialności pracodawcy musi być wywieszony w miejscu pracy tak, aby był widoczny dla pracowników i inspektorów, ale nie muszą widzieć go klienci. Z obowiązku posiadania tego ubezpieczenia zwolnione są firmy typu sole trader i partnership, jeśli zatrudniają tylko członków najbliższej rodziny.

Ubezpieczenia opcjonalne

1.  Ubezpieczenie odpowiedzialności publicznej – public liability – jest Twoim zabezpieczeniem, jeśli na terenie Twojej posesji klient dozna jakichś obrażeń, na przykład potknie się lub spadnie na niego lub jego samochód dachówka.

2.  Ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowejprofessional indemnity to ubezpieczenie szczególnie ważne, jeśli Twoja działalność polega na udzielaniu porad. Wykupując to ubezpieczenie zabezpieczasz się przed ewentualnymi pozwami klientów, zarzucającymi Ci udzielenie złej porady, wskutek której klient poniósł jakieś straty. Jest to ubezpieczenie opcjonalne, jednak wielu klientów, zwłaszcza z sektora publiczego, wymaga go od firm świadczących dla nich usługi.

3.  Odpowiedzialności osobistej - personal liability. Jest to ubezpieczenie na przykład dyrektora firmy typu limited przeciwko zarzutom błędnego zarządzania firmą.

4.  Odpowiedzialności za produktproduct liability zabezpiecza producentów na wypadek zniszczeń, szkód lub obrażeń ciała spowodowanych przez ich produkty.

5.  Ubezpieczenie budynku (lokalu) i zawartościbuilding & content insurance. Powinieneś zadbać o to, żeby lokal, w którym przechowujesz towary i sprzęty był ubezpieczony na wypadek pożaru, powodzi itp. Jeśli wynajmujesz lokal od kogoś, upewnij się, czy ubezpieczenie landlorda obejmuje pełne koszty odbudowania budynku.

6.  Ubezpieczenie sprzętu biznesowegobusiness equipment insurance. Zwykle maszyny i inny sprzęt objęte są ubezpieczeniem budynku i zawartości, ale zawsze lepiej jest to sprawdzić. Warto wykupić dodatkowe ubezpieczenie sprzętu komputerowego na wypadek złego funkcjonowania lub utraty danych.

7.  Ubezpieczenie od zakłóceń w działalności biznesowej - business interruption lub consequential loss insurance. Jest to zwykle ubezpieczenie dodatkowe do ubezpieczeń wymienionych w punktach 5 i 6. Zabezpiecza ono przed stratami, gdy w wyniku pożaru lub powodzi nie możesz prowadzić działalności w lokalu i tracisz dochody.

8.  Kosztów prawnychlegal expenses insurance. Ubezpieczenie to pokrywa koszty związane ze sprawami w trybunale pracy, z pozwami klienckimi i sprawami przed trybunałem VAT.

9.  Ubezpieczenie kluczowego pracownika – key man insurance zabezpiecza firmę przed stratami w dochodach na wypadek choroby lub śmierci kluczowego pracownika/kluczowych pracowników.

10.  Ubezpieczenie od utraty zarobków - loss of income insurance zabezpiecza Cię przed utratą zarobków w wyniku różnych przeciwności losu.

Wybór ubezpieczenia i ubezpieczyciela nie jest rzeczą łatwa. Jeśli nie jesteś pewny, które ubezpieczenia opcjonalne przydadzą się w Twojej firmie, powinieneś zasięgnąć porady profesjonalnego brokera ubezpieczeniowego. Znajdziesz go na stronie Brytyjskiego Stowarzyszenia Brokerów Ubezpieczeniowych – BIBA, British Insurance Broker Association

Jeśli wykupujesz ubezpieczenie samodzielnie, upewnij się, czy dana firma ubezpieczeniowa działa legalnie – powinnna być członkiem Association of British Insurers i posiadać autoryzację Financial Services Authority, którą możesz sprawdzić na www.fsa.gov.uk .

Elżbieta Ślebzak

doradca i mentor biznesowy

Polish Matters Consulting Ltd.

www.polmc.com

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tel. 01670 33 65 44