Internet

Ponad połowa Polaków korzysta z mediów społecznościowych

Jak wynika z badań PMR Research, 54% Polaków korzysta z portali społecznościowych, a najpopularniejszymi są Facebook i nk.pl. Większość Polaków zagląda na swój ulubiony portal codziennie, by mieć stały kontakt z przyjaciółmi, zawierać nowe znajomości, grać w gry online, a część korzysta z portali społecznościowych w celach zawodowych.

Aż 54% dorosłych Polaków (powyżej 18 roku życia) deklaruje, że korzysta z social media, najwięcej wśród respondentów w wieku 18-24 lat - 82%, natomiast spośród osób w wieku 35-64 lat - 47%, zdecydowanie najmniej w wieku powyżej 65 lat - 30%.

Polacy deklarują korzystanie głównie z Facebooka (40%) i nk.pl (37%). Biorąc pod uwagę wiek, odsetek posiadających konta na portalu nk.pl jest raczej jest stały, natomiast zmienia się odsetek korzystających z Facebooka. Respondenci w wieku 18-24 lat deklarują korzystanie z portali społecznościowych takich jak: Facebook (74%), nk.pl (40%) i Twitter (2%), natomiast badani z grupy wiekowej 25-34 korzystają z Facebooka (58%), nk.pl (45%) oraz Twittera (4%). Co piąty Polak w wieku 65+ korzysta z Facebooka.

Spośród respondentów, którzy zadeklarowali, że korzystają z portali społecznościowych, 58% zagląda na swój ulubiony portal codziennie, wśród badanych w wieku 18-24 lata robi tak aż 74%. Natomiast w kwestii czasu spędzonego na portalu społecznościowym przy jednorazowym zalogowaniu się 28% spośród badanych stwierdziło, że spędza w social media 5-10 minut, 27% pół godziny a 28% godzinę.

Dlaczego Polacy korzystają z portali społecznościowych? Jak wykazały badania PMR Research, aż 86% respondentów, którzy korzystają z social media, zagląda do nich, by mieć stały kontakt z przyjaciółmi, tylko 13% używa ich by zawierać nowe znajomości, 8% by grać w gry online, a jedynie 4% korzysta z portali społecznościowych w celach zawodowych. Połowa respondentów w wieku powyżej 65 lat deklaruje, że korzysta z social media w celu odświeżenia starych znajomości, co trzeci badany w wieku 35-64 lat też tak twierdzi. Przy okazji tego pytania możliwe było podanie innych powodów, wśród nich najczęściej pojawiło się „poszukiwanie informacji” i „bycie na bieżąco”, a także „realizacja celów politycznych”.

Podczas badania pojawiły się pytania, na które zdecydowana większość odpowiedzi była przecząca, między innymi: 91% spośród korzystających z portali społecznościowych twierdzi, że nie używa ich w celach prywatnych w pracy, 88% twierdzi, że nie jest fanem marki w social media oraz 87% nie loguje się na swojego konta ze smartfonów.

Podsumowując, z badań PMR Research wynika, iż ponad połowa Polaków korzysta z social media, w tym głównie z Facebooka i nk.pl. Jeżeli z nich korzystają, jest to głównie w celu podtrzymania kontaktu z przyjaciółmi (86%). Zdecydowana większość użytkowników sprawdza swoje konta codzienne (58%). Tylko co dziesiąty dorosły Polak posiadający konto na portalu społecznościowym przyznaje, że zagląda do niego w czasie pracy.