Warning: Undefined array key 1 in /customers/e/b/9/twojsukcesuk.co.uk/httpd.www/plugins/system/k2/k2.php on line 702 Głosowanie za granicą w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP w 2019 r.
04192024Fri
AktualizacjaTue, 05 Apr 2022 10am

North West

Głosowanie za granicą w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP w 2019 r.

Zasady głosowania za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 r. Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w obwodach utworzonych za granicą, zostaną przeprowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 684 i 1504). Zgodnie z postanowieniem Prezydenta RP z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 39 § 2 Kodeksu wyborczego głosowanie odbędzie się w niedzielę, 13 października 2019 r. w godz. 7.00-21.00.

Obywatele polscy stale przebywający za granicą będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą wyłącznie osobiście.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 września 2019 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu w 2019 r. dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U., poz. 1767) na terenie okręgu konsularnego Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Manchesterze zostało utworzonych 11 (jedenaście) obwodów głosowania:

Numer obwodu głosowania - Siedziba obwodowej komisji wyborczej

290 – Manchester, Konsulat Generalny RP, 51 Portland Street, Manchester, M1 3LD

291 – Manchester, Ośrodek Polski przy Parafii Miłosierdzia Bożego, 194-196 Lloyd Street North, Manchester, M14 4QB

292 – Boston, Sala St. Mary’s Catholic Church, 24 Horncastle Road, Boston, PE 21 9BU

293 – Cardiff, Sala Parafialna przy Parafii pw. Matki Bożej z Lourdes, Gabalfa Avenue, Cardiff, CF14 2QQ

294 – Carlisle, St Cuthberts Catholic Community School, Victoria Road, Carlisle, CA1 2UE

295 – Kingston upon Hull, Sala JUNIPER The Community Enterprise Centre Ltd., Cottingham Road, Kingston upon Hull, HU5 2DH

296 – Leeds, Polski Ośrodek Katolicki w Leeds, Newton Hill Road, Leeds, LS7 4JE

297 – Leicester, Polski Ośrodek w Leicester przy Polskim Kościele Św. Pawła, Falmouth Road, Leicester, LE5 4WH

298 – Newcastle upon Tyne, Ośrodek Polski przy Parafii Matki Bożej Częstochowskiej, 2 Mapple Terrace, Newcastle upon Tyne, NE4 7SF

299 – Nottingham, Ośrodek Polski przy Parafii Matki Bożej Częstochowskiej, 2 Sherwood Rise, Nottingham, NG7 6JN

300 – Wrexham, Sala Saint Marys’s Cathedral, Regent Street, Wrexham, LL11 1RB

Dotyczy obwodu głosowania nr 290: informujemy, że przed wejściem na teren budynku przeprowadzana będzie kontrola bezpieczeństwa. Prosimy, aby nie przynosić większego bagażu i innych przedmiotów, które mogą spowolnić proces kontroli.

Osoby uprawnione do głosowania za granicą

Prawo wybierania w obwodzie utworzonym za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ma osoba, która:

• najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,

• nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,

• nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,

• nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,

• posiada ważny polski paszport, a w państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, ważny dowód osobisty,

• zostanie wpisana do spisu wyborców.

Spis wyborców

Konsul nie prowadzi stałego rejestru wyborców, dlatego osoby zamierzające wziąć udział w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. zobowiązane są zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula. Właściwość terytorialna Konsulatu Generalnego RP w Manchesterze obejmuje następujące hrabstwa: Northumberland, Tyne and Wear, County Durham, Cumbria, Lancashire, North Yorkshire, East Riding of Yorkshire, South Yorkshire, West Yorkshire, Greater Manchester, Merseyside, Chesire, Derbyshire, Nottinghamshire, Lincolnshire, Rutland, Leicestershire, Staffordshire, Shropshire, Isle of Man oraz cały obszar Walii. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców. Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego do Konsulatu ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

Zgłoszeń należy dokonywać poprzez ELEKTRONICZNY SYSTEM REJESTRACJI WYBORCÓW EWYBORY: https://ewybory.msz.gov.pl bądź do Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Manchesterze:

• telefonicznie, nr tel.: +44 (0) 161 245 4131

• e-mailowo: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

• pisemnie, na adres: Konsulat Generalny RP w Manchesterze, 51 Portland Street, Manchester M1 3LD;

• ustnie: w siedzibie Konsulatu, adres j.w.

• faksem, nr faksu: +44 (0) 161 236 8709

Rejestracja jest możliwa od dnia 17 września 2019 r.

Zgłoszenia można dokonać do dnia 10 października 2019 r. (włącznie)

 

 

REKLAMA

Kalendarz kursów księgowych firmy Polish Matters Consulting Limited

7 marca - 2020
Praktyczna księgowość firmy Limited Edynburg, cz. 1 Więcej informacji »
8 marca- 2020
Praktyczna księgowość firmy Limited Edynburg, cz. 2 Więcej informacji »

Cookies

Najnowsze i najpopularniejsze

  • Najnowsze

  • Najpopularniejsze