04222019Mon
AktualizacjaFri, 19 Apr 2019 1pm

Podatki i zasiłki

Zmiany w dostępie do zasiłków

Wielu Polaków w UK zaniepokojonych jest zapowiadanymi zmianami w dostępie obywateli innych krajów Unii Europejskiej do świadczeń socjalnych oraz ograniczeniem swobodnego przepływu. Oto wyjaśnienia Sekretarza do Spraw Europejskich polskiego MSZ w tej sprawie.

Redakcja „Twojego Sukcesu UK” otrzymała wiadomość z Biura Polonijnego Kancelarii Senatu. Jest to odpowiedź Konrada Szymańskiego, Sekretarza Stanu, Sekretarza do Spraw Europejskich Ministerstwa Spraw Zagranicznych na pytanie Bogdana Borusewicza, Wicemarszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zadane w dniu 7 kwietnia br. podczas rozpatrywania na 14. posiedzeniu Senatu Informacji Ministra Spraw Zagranicznych na temat nowego porozumienia dla Zjednoczonego Królestwa w ramach Unii Europejskiej, przyjętego na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 18–19 lutego 2016 r., ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji dla obywateli polskich postanowień dotyczących świadczeń socjalnych i swobodnego przepływu.

W przesłanej nam odpowiedzi czytamy między innymi:

1. W efekcie przyjętego porozumienia, Wielka Brytania będzia miała możliwość skorzystania z tzw. mechanizmu bezpieczeństwa, który zakłada zawieszenie na cztery lata nieskładkowych świadczeń pracowniczych dla nowoprzybyłych obywateli UE. W ciągu wspomnianego, czteroletniego okresu, dostęp do tych świadczeń będzie stopniowo zwiększany, tak by uwzględniać coraz silniejszy związek pracownika z rynkiem pracy.

2. Prawa obywateli UK, którzy przebywają lub będą przebywać w Wielkiej Brytanii do momentu uruchomienia mechanizmu, nie ulegną zmianie.

3. Mechanizm ma objąć następujące trzy świadczenia:

a)     Working Tax Credit – świadczenie dla osób pracujących i samozatrudnionych, które osiągają niskie dochody;

b)     Child Tax Credit – zależne od dochodu rodziny świadczenie dla osób wychowujących dzieci i młodzież uczącą się w pełnym wymiarze godzin;

c)     Housing Benefit – świadczenie, którego celem jest pomoc osobom o niskich dochodach w płaceniu rachunków za mieszkanie.

4.  Rząd Wielkiej Brytanii w bardzo ograniczony sposób przedstawia statystyki na temat narodowości osób pobierających powyższe świadczenia. Z dostępnych w tej chwili danych wynika, że Child Tax Credit i Working Tax Credit pobiera ok. 317 tys. rodzin obywateli państw UE, co stanowi ok. 6,8% wszystkich przyznanych świadczeń tego typu (dane z marca 2014 r.).

5. Zasady dostępu do pozostałych świadczeń, z których do tej pory korzystali obywatele UE, w tym Polacy, nie ulegną zmianie w wyniku wprowadzenia mechanizmu. Obejmują one całe spektrum świadczeń, w tym przede wszystkim świadczenia na dzieci (Child Benefit), dla osób bezrobotnych (Jobseeker’s Allowance), dla osób czasowo niezdolnych do pracy (Employment and Support Allowance)  oraz różne świadczenia dla osób o niskich dochodach (Income Support, Council Tax Reduction, Pension Support).

6. Mechanizm zostanie w praktyce zastosowany jedynie przez Wielką Brytanię. Jest to mechanizm jednorazowy, o wyjątkowym charakterze, zaprojektowany w odniesieniu od problemów zgłaszanych przez to państwo. W toku negocjacji podjęto kompromisową decyzję, że mechanizm będzie funkcjonował przez siedem lat.

7. Wprowadzenie mechanizmu bezpieczeństwa będzie wymagało zmian w Rozporządzeniu nr 492/2011 – prace w tym zakresie rozpoczną się po pozytywnym rozstrzygnięciu referendum ws. członkostwa Wielkiej Brytanii w UE (przewidzianym na 23 czerwca br.).

 

 

REKLAMA

Kalendarz kursów

27 kwietnia - 2019
Manchester Samozatrudnienie dla początkujących Więcej informacji »
27 kwietnia - 2019
Manchester Jak założyć i prowadzić firmę sprzątającą Więcej informacji »
28 kwietnia - 2019
Manchester Księgowość samozatrudnionego i Self Assessment Więcej informacji »
28 kwietnia - 2019
Manchester VAT Digital łatwiejszy niż myślisz Więcej informacji »
11 maja - 2019
Birmingham Księgowość samozatrudnionego i Self Assessment Więcej informacji »
12 maja - 2019
Bristol Księgowość samozatrudnionego i Self Assessment Więcej informacji »
25 maja - 2019
Peterborough Księgowość samozatrudnionego i Self Assessment Więcej informacji »
26 kwietnia - 2019
Londyn Księgowość samozatrudnionego i Self Assessment Więcej informacji »
8 czerwca - 2019
Edynburg Księgowość samozatrudnionego i Self Assessment Więcej informacji »
9 czerwca - 2019
Newcastle-Gateshead Księgowość samozatrudnionego i Self Assessment Więcej informacji »

Cookies

Najnowsze i najpopularniejsze

  • Najnowsze

  • Najpopularniejsze